Kde lze použít kvalitní trhací nýty


Kvalitní trhací nýty, nebo též slepé nýty, je možné používat v podstatÄ› vÅ¡ude tam, kde potÅ™ebujete spojovat jakékoliv strojní a stavební souÄásti, vÄ›tÅ¡inou se jedná o plechové stÄ›ny, ale spektrum použití je mnohem pestÅ™ejší. Slepé nýty jsou urÄeny pÅ™edevším pro instalaci z jedné strany a jsou opatÅ™eny jakýmsi trnem, který zapadne do otvoru a pozdÄ›ji se dá kleÅ¡tÄ›mi upravit. Takto vytvoÅ™ené spoje jsou pochopitelnÄ› nerozebíratelné a nahrazují dnes ponÄ›kud populárnÄ›jší svaÅ™ování tam, kde například není možné používat otevÅ™ený plamen.

Vyplatí se dnes ještě trhací nýty?

Jak již bylo zmínÄ›no, v souÄasné dobÄ› je mnohem populárnÄ›jší svaÅ™ování nežli nýtování, ale nýty se stále používají. RozhodnÄ› se vyplatí, pokud nejste zkuÅ¡eným svářeÄem, nebo chcete za takové služby uÅ¡etÅ™it. Nýtovat zvládne každý jen trochu Å¡ikovný pracovník, zatímco pro svaÅ™ování je tÅ™eba vlastnit nÄ›která oprávnÄ›ní. Pokud hledáte trhací nýty pro jednostranné spojování, využijte profesionálních služeb, které nabízí tÅ™eba zákazníky prověřená spoleÄnost Böllhoff.