Obrábění

Zatímco dříve se více využívalo ruční obrábění, v dnešní době převládá strojní. Od jiných technologií, například tváření, odlévání nebo dělení materiálu, se odlišuje především tím, že požadovaného tvaru, rozměru a přesnosti výrobku se dosahuje odebíráním materiálu.soustruh obrábění kovů
První jednoduché soustruhy k obrábění dřeva byly známy a používány již ve starověku. Postupně se pak začaly používat další stroje, dnes hojně využívané v průmyslové výrobě a řízené počítačem. Jde především o různé frézky, obrážečky, brusky, hoblovky a další strojní zařízení, pomocí kterých se obrábí nejen kovy, ale i dřevo, sklo, keramika nebo umělé hmoty.
Nejrozšířenějším a nejznámějším obráběcím strojem je soustruh, označovaný jako třískový obráběcí stroj, pomocí něhož lze u výrobku dosáhnout rotačně souměrného tvaru. Hlavním pohybem je rotační pohyb obrobku, vedlejším pak zpravidla přímočarý pohyb nástroje, soustružnického nože ve směru osy obrobku nebo kolmo k ní.
Pracovní nástroje, soustružnické nože, jsou u dřevoobráběcích strojů vedeny většinou ručně https://www.pronaladu.cz/test-se-znamymi-obrazy-ukaze-jak-jste-stastni/ nebo jsou při obrábění kovů upnuty do posuvných částí stroje. Ty jsou stále častěji u CNC strojů řízeny počítačem, tím se v průmyslové kovovýrobě dosahuje požadované přesnosti a kvality zpracování. Precizní obrábění kovů je závislé na kvalitním strojním vybavení, to zahrnuje i odpovídající obrážecí nože i-nastroje.fréza vrták nástroje
Méně známými druhy obrábění jsou chemické, elektrojiskrové obrábění a řezání laserem nebo vodou o vysokém tlaku. Nejtypičtějším způsobem chemického obrábění je odběr materiálu pomocí leptání. Elektrojiskrové obrábění spočívá v odběru materiálu způsobeném drobnými elektrickými výboji mezi elektrodou a obrobkem. Při řezání laserem se využívá úzký svazek laserového záření o vysoké hustotě energie, je velmi přesný a lze jej použít například i pro gravírování. Obdobou řezání laserem je rovněž počítačem řízené řezání vysokotlakou vodou, umožňuje vyřezávání libovolných tvarů.