Méně investic, méně nezaměstnaných

Státní agentura, jež podporuje podnikání a investice v naší zemi, tedy agentura CzechInvest v loňském roce dojednala 82 nových investičních záměrů. Podle dostupných zdrojů tak víme, že firmy plánují na našem území investovat zhruba 36,7 miliardy korun. To vyplývá z tvrzení právě mluvčí uvedené agentury. Podle srovnání roku 2018 a 2019 poklesl meziroční stav investic přibližně 26 miliard korun. Tedy poprvé za pět let klesl počet projektů pod stovku.

kalkulačka a výpočty

Mluvčí agentury dále uvedla, že každý pátý investiční projekt se orientuje na technologie, výzkum nebo vývoj. Ovšem za tímto poklesem dojednaných investic stojí hlavně složitá situace na českém trhu práce.

V loňském roce se nejvíce financí podařilo směrovat do plastikářského, kovozpracujícího a kovodělného průmysl. Samozřejmě také do výroby motorových vozidel.
investor a grafy

Mezi největší obchod pak patří rozšíření výroby světel do automobilů v Bohumíně a v  Novém Jičíně. Výše vynaložených financí je 2,5 miliardy korun.

Vzhledem k tomu, že stále trvá nedostatek pracovní síly, musí investoři umisťovat své aktivity do jiných zemí v rámci střední či východní Evropy. Dle všeho se tedy CzechInvest začal orientovat na takové investice, které ve výsledku budou přínosem pro české hospodářství. Dříve se zaměřovalo spíše na projekty, které znamenaly nutnost získat vysoký počet méně kvalifikovaných zaměstnanců.
úspory a investice

Cílem státní agentury je přínos nových technologií do České republiky a naplnění potřeb jednotlivých regionů. V plánu jsou na další období snahy o získání investorů pro letectví, vývoj softwaru a automobilové technologie.

Novela zákona schválená vládou by měla zajistit to, že pobídky pro firmy budou dostupné, a že jejich projekty budou mít vyšší přidanou hodnotu.

Podpořeny by měly být také finance směřující do regionů, kde je problém s hospodářstvím.