Distribuce léčiv

V tomto článku se dozvíte co by měla firma mít, aby mohla distribuovat léčiva v České republice, několik informací k tomu, jak by měla taková firma fungovat a na co si při případném vybírání firmy dát pozor. K distribuci léčiv v České republice je potřeba schválení a udělení povolení k této činnosti od Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tento orgán kontroluje dodržování potřebných legislativních požadavků v rámci oblasti distribuce léčiv v ČR a zaměřuje se a kontroluje zásady správné distribuce humánních léčiv.

Distribuce léčiv

V České republice existuje řada distributorů, kteří mají toto povolení a většinou mají i povolení na výdej léčiv. Ale distributoři nemusí být pouze z České republiky, povolení k distribuci léčiv na našem území mohou získat i zahraniční firmy zabývající se distribucí léčiv a splňující podmínky dané SÚKLem. Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje zda jsou léčiva správně skladována. Distribuční firma musí ve svých skladech zajistit čistotu, správnou teplotu, proškolený personál, nepřístupnost krys, potkanů, myší a dalších hlodavců či jiných škůdců.

Firmy zabývající se distribucí léčiv mohou spolupracovat s lékárníky, lékaři, lékařskými klinikami, zdravotními středisky, nemocnicemi, výzkumnými ústavy. Řada firem se však nezabývá jenom distribucí, nýbrž také i výrobou a s tím spojenou i registrací léčiv. Samozřejmě cílem firmy by mělo být zajištění kvalitní, rychlé, efektivní služby a také kvality produktů.

distribuce léčiv

Při výběru distribuční firmy je třeba dbát na to, zda mají všechna potřebná povolení a certifikace na dané činnosti, které nabízejí. Nesmí se však zanedbat také zjištění jak rychle je firma schopna doručit léčiva či zdravotnické pomůcky, zda je věrohodná, jestli má dostatečný výběr léčiv a zdravotnických pomůcek na skladech, či za jak dlouho jsou třeba schopni Vám vyrobit daná léčiva, také si pohlídat ochotu a efektivnost spolupráce. Firma může také nabízet i propagaci léčiv, které vyrábí a následně distribuuje.